menu

Levády na MADEIŘE 

Levády tvoří unikátní zavlažovací systém, který převádí vodu ze severní vlhké části Madeiry na sušší jih. Vodu svádějí z horských jezer a pramenů a přes stavidla a přepady ji úzkými kanály a akvadukty dodávají na plantáže banánovníků, vinice a zelinářská políčka na jižních slunných svazích. Kvůli čištění a údržbě vedou souběžně s levádami chodníčky, jež zavádějí turisty na jinak nedosažitelná místa ostrova...

 
Portugalští osadníci brzy zjistili, že na jihu Madeiry, kde panuje příjemné subtropické klima a vyskytuje se úrodná půda, není dostatek vody pro zavlažování. Zato na severu a severozápadě ostrova prší skoro každý den, za celý rok tam spadne až 2000 mm srážek, a také náhorní plošina a hory, téměř denně v odpoledních hodinách skryté v mlze, překypují vláhou. Příčinou jsou hory, jež se táhnou od západu k východu. Na tuto přírodní bariéru vysokou až 1800 metrů narážejí mraky postupující v malé výšce nad oceánem a hnané převažujícími severními větry, trhají se a uvolňují srážky. Voda, jež spadne na severní úbočí hor, prosakuje hluboko do propustné vulkanické horniny, dokud nenarazí na pevnou skálu, kde vyvěrá na povrch v podobě pramenů. Odtud ji levády převádějí na závětrnou jižní stranu ostrova, kde prší mnohem méně. Portugalci proto brzy začali budovat kanály, jimiž vodu ze severu převádějí na jih. Budování levád a rozdělování vody dostalo hned zpočátku i právní základ. Již roku 1461 byli jmenováni dva úředníci dohlížející na rozdělování vody. Roku 1485 jim král João II. stanovil pravidla, kdy musejí uživatelům vodu poskytnout. Následně pak roku 1493 vydal zákon, podle nějž nesmějí vlastníci pozemků bránit stavbě, údržbě a využívání levád.
 

Pro stavbu prvních levád byli využíváni převážně černí otroci. Byli zde však i otroci arabští, kteří měli se zavlažovacími kanály a jejich stavbou zkušenosti z domova.

Levády procházející přes vesnice mají odbočky k odběratelům vody – zahrazením toku překážkou voda začne proudit do odbočky. Po napuštění nádrže nebo zavlažení políčka se překážka vyjme a voda proudí dál. Nespotřebovaná voda na konci levády teče do moře. Levády je třeba udržovat. Proto se za vodu platí, ale nikoliv podle odebraného množství, nýbrž podle vzdálenosti od zdroje.
 

Údaje o celkové délce levád se různí podle jednotlivých autorů. Záleží zřejmě na tom, zda sečteme jen délku hlavních toků, nebo započteme i nejužší odbočky. V roce 1900 bylo registrováno 200 levád s celkovou délkou 1000 km. V roce 2007 se setkáváme s údaji od 2400 km až po 5000 km. Na levádách je v současnosti 40 km tunelů.

Téměř po celé délce je souběžně s levádou veden chodníček a levády jsou k dispozici turistům, kteří májí rádi přírodu a mohou tak pěšky obdivovat krásy a skryté přírodní bohatství,m které ve svých útrobách ve vnitrozemí ostrov Madeira ukrývá.   
 

 

Levády a horské stezky

program pěších túr na MADEIŘE  (s horským vůdcem)

 

RABAÇAL (25 pramenů)
stupeň 2 / délka 12 km

Cestou na severozápad ostrova se nejprve zastavíme v malém městečku Ribeira Brava a pak pokračujeme přes horské sedlo Encumeada do údolí Rabaçal. Rozkládá se v chráněném přírodním parku.Tady začíná naše pěší tůra podél dvou krátkých  levad, kde uvidíme několik krásných vodopádů.  Procházka trvá cca 3-4 hodinky. Vede zdejším třetihornímpralesem a zaručuje neopakovatelný zážitek.

 

RIBEIRO FRIO/PORTELA
stupeň 2 / délka 11 km

Jedna z nejkrásnějších levád na ostrově, kde můžete sledovat bujnou vegetaci vavřínového lesa i mnohé druhy ptactva. Ještě před začátkem levády budete mít možnost navštívit sádky pstruhů v Ribeiro Frio. 

 

PICO ARIEIRO/PICO RUIVO
stupeň 3 / délka 9 km

Cesta začíná na druhém nejvyšším vrcholku Madeiry, Pico de Arieiro, ve výšce 1818 m. Odtud se naskýtá úžasný pohled na okolní horské pohoří, který vás při dobrém počasí bude provázet po celou cestu. Po cca 3,5 hod dosáhnete nejvyššího vrcholu, Pico Ruivo (1862 km), kde si uděláte piknik. Autobus vás bude čekat na Achada de Teixeira. Při zpáteční cestě projíždíte Santanou a uvidíte její typické trojúhelníkové domečky. 

 

CALDEIRÃO VERDE
stupeň 2 / délka 12 km

Tato krásná leváda protéká nejvyšší oblastí Santany, v přírodním parku Queimadas. Po cestě vás čeká několik krátkých tunelů, na konci se objeví majestátní vodopád Caldeirão Verde. Při pohledu na něj zapomenete na oněch 12 km chůze. Při zpáteční cestě zavítáte do Santany.


VALE PARAÍSO
stupeň 1 / délka do 6 km 

Cesta podél levády Dos Tornos – Monte/Camacha, kde poznáváte tradiční přírodní scenérie. Vhodné pro rodiny.
 

Poznámky:
Leváda         stezka kolem vodního kanálu
Stupeň 1      nenáročná trasa, schůdná pro každého
Stupeň 2      některé obtížnější či nebezpečné úseky
Stupeň 3      fyzicky náročná trasa, úzká stezka, strmé svahy, nedoporučuje se při problémech se závratí